iVcan.com wireless_video_transmitter_receiver_drone
#1 ທາງເລືອກຂອງການໂອນວິດີໂອໄຮ້ສາຍທາງໄກ 2021

ບິນໄປໄກປານໃດ, ພວກເຮົາສົ່ງວິດີໂອຄືນ

ເບິ່ງວີດີໂອທົດສອບ ອ່ານ​ຕື່ມ

ລາຄາຖືກ

720P

OFDM

ໂໝດ Duplex

ອາກາດໄປດິນ

Ground To Ground