wireless_video_transmitter_receiver_drone
#1 انتخاب انتقال ویدئو بی سیم از راه دور 2021

چقدر دور پرواز, ما ویدیو را پس می فرستیم

ویدئوی تست را ببینید ادامه مطلب

ست ارزان

720پ

OFDM

حالت دوبلکس

هوا به زمین

زمین به زمین